Jak skorzystać

Aby skorzystać z mediacji, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią ERISTIS telefonicznie pod numerem 733900987 lub poprzez email. Mediator odpowie na Państwa pytania, udzieli informacji w zakresie proponowanego przebiegu mediacji i kosztów. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na taki sposób rozwiązania sporu, mediator skontaktuje się z uczestnikami mediacji, aby ustalić termin pierwszej sesji mediacyjnej. Spotkania mogą odbyć się równocześnie z obiema stronami lub w sesjach indywidualnych.

Mediacja może być także zainicjowana podczas procesu sądowego zarówno przez strony jak i sąd. W tym przypadku również zachęcamy do wyboru Kancelarii ERISTIS jako Waszego mediatora.

Warszawska Kancelaria Mediacj  ERISTIS prowadzi mediacje na terenie całego kraju.