Mediatorzy

Mediator charakteryzuje się bezstronnością i jest neutralny w stosunku do przedmiotu sporu. To osoba, której zadaniem jest pomoc zwaśnionym stronom w dojściu do satysfakcjonującego porozumienia. Działania mediatora polegają na usprawnieniu lub często wręcz umożliwieniu merytorycznej dyskusji dotyczącej problemu.

Wszyscy nasi mediatorzy to doświadczeni profesjonaliści, wpisani na listę stałych mediatorów sądowych, prowadzoną przez sądy okręgowe.