Komediacja

Jako jedna z niewielu kancelarii mediacyjnych prowadzimy mediacje w parach.

Komediacja – prowadzona przez dwoje doświadczonych mediatorów, kobietę i mężczyznę, odgrywa znaczącą rolę w mediacji rodzinnej dotyczącej rozwodów, separacji, podziału majątku, opieki nad dziećmi, jak również na innych polach mediacyjnych.