O nas

Naszym celem, zgodnie z doktryną Arthura Schopenhauera – twórcy erystyki, jest pomoc w osiągnięciu porozumienia, bez względu na kwestię kto ma rację, czy po której stronie leży wina. Ma to ogromne znaczenie w sporach, których natura jest delikatna oraz bardzo złożona i aby je rozwiązać należy brać pod uwagę wiele różnych czynników. W szczególności spory w zakresie prawa rodzinnego – rozwody, separacja, opieka nad dziećmi, podział majątku, jak również spory sąsiedzkie, konflikty biznesowe, czy rozbieżności poglądów w postępowaniu przed organami administracji publicznej to sytuacje, które wymagają głębszej analizy i znacznie szerszego spojrzenia na problem.

Kancelaria mediacyjna ERISTIS prowadzi mediacje z zakresu:

  • prawa rodzinnego i opiekuńczego – np. o rozwód i spearację, ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, alimenty, ustalenie zasad komunikacji rodziców po rozstaniu,  ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
  • prawa własności intelektualnej – np. w zakresie prawa własności przemysłowej ( znaki towarowe, patenty), ochrony praw autorskich, czynów nieuczciwej konkurencji
  • prawa cywilnego – np. o podział majątku, zapłatę, znieisienie współwłasności, w zakresie prawa spadkowego
  • prawa gospodarczego – np. o zapłatę, zniesienie udziałów
  • postępowania przed organami administracji publicznej – mediacje administracyjne
  • prawa pracy – np. przywrócenie stosunku pracy, mobing
  • mediacje transgraniczne
https://www.mediacja.gov.pl/
Masz prawo do mediacji.