Mediacja

Mediacja, jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów (ADR – ang. Alternative Dispute Resolution), to nowoczesna i bardzo skuteczna metoda rozwiązywania konfliktów pojawiających się zarówno w obrocie gospodarczym jak i w stosunkach międzyludzkich – rodzinie czy w pracy. Rolą mediacji jest, aby po jej pozytywnym zakończeniu każda ze stron konfliktu czuła się wygrana. Żeby osiągnąć ten cel, strony muszą być otwarte na kompromis oraz uczestniczyć w procesie mediacji w sposób dobrowolny.